Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul.Geodet??w, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (pod us??ugi, produkcj?, magazyny).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 28 maja 2012 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonej w Lesznie przy ul. Geodetów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 93/22 na arkuszu mapy nr 131 o powierzchni 0,6740 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00049738/7 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 212/2012 z dnia 25 maja 2012 r.


Zdjęcia dołączone:

 

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.