Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej oraz jej si?gaczach, w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej oraz jej sięgaczach, w Lesznie - inwestycja w granicach działek nr ewidenc.:
 ark. m. 114 - działki nr ew.: 422/2, 422/5, 422/8, 414, 419/1, 419/2;
 ark. m. 115 - działki nr ew.: 412/33, 413/32, 413/35, 413/31, 413/10, 413/8, 413/6,
wydane zostało w dniu 21.05.2012 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna - postanowienie.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.