Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze nakorzystniejszej oferty w post?powaniu przetargowym na: "Wykonanie wewn?trznej linii zasilaj?cej SN do budynku Inkubatora Przedsi?biorczo??ci".


Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej SN do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert:

Lp.

Oferent

Cena (brutto)

01

"ADA-LIGHT" Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin

49 497,43 zł

02

Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kazimierowski, ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno

47 796,67 zł

03

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlane Profbud Sp. z o.o., ul. Mścibora 18a, 61-062 Poznań

67 650,00 zł

04

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WAT" Marian Rzepecki, Garzyn ul. Kwiatowa 7, 64-120 Krzemieniewo

50 752,75 zł


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Zamawiający postanowił:

1. Wybrać ofertę Wykonawcy:
Instalatorstwo Elektryczne Henryk Kaźmierowski,
ul. Drzymały 27, 64-100 Leszno
z ceną ofertową 47 796,67 zł brutto.

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


Autor informacji: Katarzyna Pietrzak
Informację wprowadził: 61
Opublikowany dnia: 2012-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.