Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci zabudowanej budynkiem wielolokalowym, po??o??onym w Lesznie przy ul. gen. Jaros??awa D?browskiego 8, przeznaczonym do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 18 maja 2012r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wielolokalowym, stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2, ark.m. 46 o powierzchni 727 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00035699/0, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 167/2012 z dnia 17 maja 2012 r.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-05-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.