Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na odcinku ulic: Aleje Marsza??ka Pi??sudskiego i ul. Adama Mickiewicza w Lesznie.

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 30.04.2012r została wydana decyzja nr 13/IP/2012 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na odcinku ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego i ul. Adama Mickiewicza w Lesznie.
Niniejszą decyzją objęte są działki:
2/6, 2/10, 2/39, 4/2, 4/6, 4/9, 4/10, ark.m.14
1/2, 1/8, 1/12, 1/14, 1/15, 1/11 ark.m. 15
42/6, 42/7, 41/7 ark.m. 16

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-05-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.