Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o przetargu nieograniczonym: ??Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do budynku Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie?.

Data publikacji: 25.04.2012
Termin sk??adania ofert: 09.05.2012

Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o., prowadzący postępowanie – Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 132786-2012, oraz w siedzibie prowadzącego postępowanie przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej do budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie”.
Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Rafał Bukowski – tel.(65) 529 81 28, Marcin Olejniczak – tel. (65) 529 81 34 oraz Anna Graf Tel. 65 529 54 03.


Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: 58
Opublikowany dnia: 2012-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.