Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO DR??G I ULIC MIASTA LESZNA W 2012 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U.  Nr  113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2012 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Cena porównywalna

(brutto)

1.  

DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański

60-318 Poznań ul. Byczyńska 4a

 

196 800,00 zł

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.  Wybrać ofertę firmy DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Byczyńskiej 4a, z ceną ofertową porównywalną 196.800,00 zł brutto.

    Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

2.  Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 27 kwietnia 2012 r.

 Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.