Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy dw??ch odcink??w sieci wodoci?gowej w ul. ??????kiewskiego w Lesznie

Numer dokumentu: 6733
Rok: 2012

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16.04.2012r została wydana decyzja nr 11/IP/2012 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej w ul. Żółkiewskiego w Lesznie( dz. o nr ewid. 237/44, 237/78 ark.m. 107)

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Prezydent Miasta


Tomasz MalepszyAutor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.