Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowych o??wietlenia ulicznego wraz z s??upami i oprawami oraz lini? impulsow? w rejonie ul. ?owieckiej i ul. Gronowskiej w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych oświetlenia ulicznego wraz z słupami i oprawami oraz linią impulsową w rejonie ul. Łowieckiej i ul. Gronowskiej w Lesznie ( dz. nr ewid. 287/2, 287/1, 288/2, 303/11, 304/1, 303/10, 305/2, 305/1 ark.m. 112, wydane zostało następujące postanowienie:
- postanowienie nr AP-6733.6.2012 z dnia 03.04.2012r przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.