Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na odcinku ulic: Aleje Marsza??ka J??zefa Pi??sudskiego, ul. Adama Mickiewicza w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a m s t r o n y p o s t ę p o w a n i a

że w dniu 19.03.2012 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV na odcinku ulic: Aleje Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Adama Mickiewicza w Lesznie ( dz. o nr ewid. 2/6, 2/10, 2/39, 4/2, 4/6, 4/9, 4/10, ark.m. 14: dz. o nr ewid. 1/2, 1/8, 1/12, 1/14, 1/15, 1/11 ark.m.15 oraz dz. o nr ewid. 42/6, 42/7, 41/7 ark.m. 16)

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.26-27 w godzinach urzędowania, co wynika z przepisów art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy
`

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.