Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NA ROBOTACH DROGOWYCH W ZAKRESIE BUDOWY NOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ, PRZEBUDOWY ULIC O NAWIERZCHNIACH ULEPSZONYCH ORAZ BUDOWY MIEJSKICH ??CIE??EK ROWEROWYCH REALIZOWANYCH NA RZECZ MIASTA LESZNA W LATACH 2012-2015?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego na robotach drogowych w zakresie budowy nowych nawierzchni na drogach o nawierzchni gruntowej, przebudowy ulic o nawierzchniach ulepszonych oraz budowy miejskich ścieżek rowerowych realizowanych na rzecz miasta Leszna w latach 2012-2015”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana cena porównywalna

 

1.            

Paweł Kattner ; 64-130 Dąbcze ul. Cyprysowa 2

 

 

      144.720,00 zł

 

2.            

Adam Wierzbicki ; 64-100 Leszno ul. Sosnowa 7

 

155.480,00 zł

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Pawła Kattnera zam. w Dąbczu przy ul. Cyprysowej 2 z ceną ofertową porównywalną 144.720,00 zł

 

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową porównywalną i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 30 marca 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-03-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.