Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci gazowej w ul. Grunwaldzkiej,

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 5.03.2012 r. wydana została decyzja Nr 8/Ip/2012, umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące budowy sieci gazowej w ul. Grunwaldzkiej, w Lesznie (inwestycja w granicach: arkusz m. 91, działki nr ewidenc: 22/9, 15/76, 15/75, 15/73, 31/2, 15/71, 15/57, 15/80, 15/118, 15/119, 15/23, 15/27, 51, 50; arkusz m. 93, działki nr ewidenc: 115/2, 115/3, 117/2).
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna


Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.