Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??BUDOWA ULIC K. TETMAJERA, J. STANIS?AWSKIEGO I H. SIEMIRADZKIEGO W LESZNIE WRAZ Z ODWODNIENIEM I ROZBUDOW? SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92               ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 7 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa ulic K. Tetmajera, J. Stanisławskiego i H. Siemiradzkiego w Lesznie wraz z odwodnieniem i rozbudową sieci kanalizacji deszczowej”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe , Transport; 64-100 Leszno ul. Krzyckiego 27

      340 295,51 zł

2

PTSH PRA-MAS sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

      375 433,90 zł

3

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 37

      414 660,09 zł

4

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Bema 33

      353 989,48 zł

5

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transpotrowe "Drogtranz" Andrzej Paradowski                                                     56-200 Góra, ul. Witosa 8

      346 597,28 zł

6

TOMBUD Tomasz Kozłowski ; 64-100 Leszno ul. Ludowa 2a

      367 710,71 zł

7

Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy                                          Leszno, ul. Gronowska 35

      375 497,28 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę  Firmy ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport z siedzibą w Lesznie przy ul. Krzyckiego 27 z ceną ofertową  340.295,51 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 20 marca 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.