Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPrzetarg nieograniczony: ??Cykl szkole?? dla kadry Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie?. Zam??wienie jest realizowane w ramach projektu ??Budowa Inkubatora Przedsi?biorczo??ci w Lesznie? wsp????finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2013, dzia??anie 1.4. ??Wsparcie przedsi?wzi?? powi?zanych z Regionaln? Strategi? Innowacji?.

Data publikacji: 05.03.2012
Termin sk??adania ofert: 16.03.2012

Zamawiający – Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o., prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna Wydział Promocji i Rozwoju Al. Jana Pawła II 21a, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 05 marca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz w siedzibie prowadzącego postępowanie przy Al. Jana Pawła II 21a 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla projektu „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-2013, działanie 1.4. „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”.
Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela Alicja Szczepińska, Anna Dziamska, Krzysztof Kurpisz, Tel. 65 520 19 82, 65 529 82 34, fax. 65 529 46 35, Mail: aszczepinska@leszno.pl, adziamska@leszno.pl , kkurpisz@leszno.pl godziny pracy: 7.30 – 15.30.

 Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: 55
Opublikowany dnia: 2012-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.