Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci gazowej w ul. Grunwaldzkiej

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej w ul. Grunwaldzkiej, w Lesznie - inwestycja w granicach: arkusz m. 91, działki nr ewidenc: 22/9, 15/76, 15/75, 15/73, 31/2, 15/71, 15/57, 15/80, 15/118, 15/119, 15/23, 15/27, 51, 50; arkusz m. 93, działki nr ewidenc: 115/2, 115/3, 117/2, wydane zostało w dniu 13.02.2012 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna - postanowienie.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.