Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH MIASTA LESZNA?


 

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana cena porównywalna

 

1.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

 

584.865,00

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 584.865,00.

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową porównywalną i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 21 lutego 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-02-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.