Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o przetargu nieograniczonym na.: ??Wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci zabudowanych dla potrzeb zbycia, ustalenia warto??ci inwentarzowej ??rodka trwa??ego oraz aktualizacji op??aty z tytu??u trwa??ego zarz?du?.

Data publikacji: 03.02.2012r.
Termin sk??adania ofert: 21.02.2012r.

Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Gospodarki Nieruchomościami przy Al. Jana Pawła II nr 21, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 3 lutego 2012 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na.: „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych dla potrzeb zbycia, ustalenia wartości inwentarzowej środka trwałego oraz aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Jolanta Jankowiak – tel. (65) 529 82 11, Mariusz Glapiak – tel. (65) 529 82 13.Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2012-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-03
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.