Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0.4 kV w rejonie ul. Okr???nej,

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2012

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717z zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 30.01.2011 r. wydana została decyzja Nr 6/Ip/2012, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy linii kablowej nn 0.4 kV w rejonie ul. Okrężnej, w Lesznie.
Teren inwestycji: arkusz mapy 94, działki nr ewidenc.: 19/23, 19/24; arkusz mapy 95, działki nr ewidenc.: 11/12, 11/6, 18/8, 18/4; arkusz mapy 123, działki nr ewidenc.: 33/25, 33/32, 35/42, 10/28, 10/27, 11/31, 35/37, 33/15.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Prezydent Miasta Leszna


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.