Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy infrastruktury technicznej na dzia??kach 331/2 ark. m. 117; 333/1; 333/6; 333/16 ark.m. 120; 99/1 ark. m. 103 realizowanej w ramach zadania: ??budowa placu za??adunkowego i wy??adunkowego wraz z droga dojazdow? oraz likwidacj? zb?dnej infrastruktury stacyjnej na stacji kolejowej Leszno?.

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNAZgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 09.01.2012r została wydana decyzja nr 2/IP/2012 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury technicznej na działkach 331/2 ark. m. 117; 333/1; 333/6; 333/16 ark.m. 120; 99/1 ark. m. 103 realizowanej w ramach zadania: „budowa placu załadunkowego i wyładunkowego wraz z droga dojazdową oraz likwidacją zbędnej infrastruktury stacyjnej na stacji kolejowej Leszno”.


W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2012-01-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.