Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE ROB??T ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIK??W NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2012 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników na ulicach miasta Leszna w 2012 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana cena porównywalna

 

1.            

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRAMAS Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158

64-100 Leszno

 

9.659,47

2.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o..

ul. Bema 33

64-100 Leszno

 

9.253,93

3.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

ul. Gronowska 35

64-100 Leszno

 

10.717,04

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 9.253,93

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 17 stycznia 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2012-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.