Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy placu za??adunkowego i wy??adunkowego wraz z droga dojazdow? oraz likwidacj? zb?dnej infrastruktury stacyjnej na stacji kolejowej Leszno

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury technicznej na działkach na działkach 331/2 ark. m. 117; 333/1; 333/6; 333/16 ark.m. 120; 99/1 ark. m. 103 realizowanej w ramach zadania: „budowa placu załadunkowego i wyładunkowego wraz z droga dojazdową oraz likwidacją zbędnej infrastruktury stacyjnej na stacji kolejowej Leszno” wydane zostało w dniu 20.12.2011 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna - postanowienie nr MZD-6733.26.2011.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.