Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??DOSTAWA ZNAK??W DROGOWYCH PIONOWYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZARZ?DU DR??G I INWESTYCJI W LESZNIE W 2012 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U.  Nr  113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa znaków drogowych pionowych na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2012 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert:

 

 

Lp.

 

Firma

Oferowana cena porównywalna

 

1.            

JD Inżynieria Ruchu

05-220 Zielonka ul. Sienkiewicza 45

 

1.686,95

2.            

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

33-170 Tuchów ul. Tarnowska 48 

 

 

1.307,71

3.            

PLANETA Sp. z o.o.

03-289 Warszawa ul. Zdziarska 21

 

1.798,92

4.            

RESTAL Sp. z o.o.

45-838 Opole ul. Żerkowicka 1a

 

 

1.188,75

5.            

RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o.

63-900 Rawicz Masłowo ul. Śląska 88

 

1.171,30

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Odrzucić ofertę Restal Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Żerkowickiej  1a na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych- złożona oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie kwalifikują się do poprawienia na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy.

 

Wybrać ofertę RAWBUD RAWICZ z siedzibą w Masłowie k. Rawicza przy ul. Śląskiej 88 z ceną ofertową porównywalną 1.171,30 zł.

        

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 5 stycznia 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.