Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??WYKONYWANIE ROB??T ZWI?ZANYCH Z BIE???CYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W 2012 ROKU?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni gruntowych dróg i ulic w mieście Lesznie w 2012 roku”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert.

 

 

Lp.

Firma

Cena brutto za 100 m2 profilowania 

Obszar I

Obszar II

 

1

Roboty Drogowe Transportowe i Melioracyjne Wojciech Latanowicz

64-100 Leszno ul. Serbska 3

25,00

-

2

PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

50,43

-

3

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

30,75

30,75

 

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Dla części I zamówienia (Zatorze i Gronowo) wybrać ofertę Roboty Drogowe Transportowe i Melioracyjne Wojciech Latanowicz z siedzibą w Lesznie przy ul. Serbskiej 3, z ceną ofertową  25,00 zł brutto za 100 m2 profilowania. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2.    Dla części II zamówienia (Zaborowo i pozostała część miasta Leszna) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33, z ceną ofertową  30,75 zł brutto za 100 m2 profilowania. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

 

Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie zawarta w dniu 5 stycznia 2012r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.