Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej, po??o??onej w Lesznie przy zbiegu ulic Energetyk??w/Geodet??w, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (pod us??ugi, produkcj?, magazyny).

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 15 grudnia 2011 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni  w y k a z  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, położonej w Lesznie przy zbiegu ulic Energetyków / Geodetów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 57/14 na ark. mapy 129 i 55/41 na ark. mapy 127 o łącznej pow. 0,3566 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00023018/6 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 431/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.