Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??WYKONANIE REMONT??W CZ?STKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DR??G I ULIC MIASTA LESZNA W LATACH 2012-2014?.


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92               ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w latach 2012-2014”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonej oferty:

 

Lp.

Firma

Oferowana cena porównywalna

(brutto)

1

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33

64-100 Leszno

55,41 zł

 

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę  Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 55,41 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 2 stycznia 2012r.

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-12-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.