Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??OD??NIE??ANIE I USUWANIE ??NIEGU Z DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2011/2012, 2012/2013 I 2013/2014?


 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

 

 

Lp.

 

Firma

 

Oferowana cena porównywalna

 

1. 

PTSH PRA-MAS Sp. zo.o.

ul. Święciechowska 158

64-100 Leszno

Część 1: -

Część 2: 561 400,00

Część 3: -

Część 4: 561 400,00

2. 

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o..

ul. Bema 33

64-100 Leszno

Część 1: 457 900,00

Część 2: 457 900,00

Część 3: 457 900,00

Część 4: 457 900,00

3. 

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

ul. Gronowska 35

64-100 Leszno

Część 1: -

Część 2 :463 200,00

Część 3: 409 500,00

Część 4: 446 700,00

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

1.    Dla części 1  zamówienia (Zaborowo) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 4457.900,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2.    Dla części 2 zamówienia (Zatorze) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 4457.900,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

3.    Dla części 3 zamówienia (Gronowo) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 4457.900,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.    Dla części 4 zamówienia (Pozostała część miasta) wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 4457.900,00 zł. Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

5.    Wykluczyć ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35, na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium w wysokości wymaganej w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu.

6.    Odrzucić ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.

 

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 6 grudnia 2011r.

 

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.