Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowy sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Pu??askiego i J??zefa Wybickiego w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozszerzeniu zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Pułaskiego i Józefa Wybickiego w Lesznie wydane zostało następujące postanowienie w sprawie ;
- Postanowienie uzgadniające przebieg inwestycji – Miejskiego Zarządu Dróg i
Inwestycji – Urzędu Miasta Leszna z dnia 14 listopada 2011r

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Plano-wania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukaza-nia się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-21
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.