Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. ??ZIMOWE UTRZYMANIE DR??G I ULIC W MIE??CIE LESZNIE W SEZONACH ZIMOWYCH 2011/2012, 2012/2013 I 2013/2014?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonej oferty:

 

 

Lp.

 

Firma

 

Oferowana cena porównywalna

 

1.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33 

 

4.978,90

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 4.978,90 .

Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 31 października 2011r.

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.