Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CI?GU PIESZO-ROWEROWEGO W ULICY MICKIEWICZA W LESZNIE NA ODCINKU OD UL. OPALI??SKICH DO UL. J. PI?SUDSKIEGO?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92               ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Mickiewicza w Lesznie na odcinku od ul. Opalińskich do ul. J. Piłsudskiego”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transpotrowe "Drogtranz" Andrzej Paradowski                                                     56-200 Góra, ul. Witosa 8

   125 114,37 zł

2

PTSH PRA-MAS sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158

   117 982,83 zł

3

Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy                                          Leszno, ul. Gronowska 35

   146 282,67 zł

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę  PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 z ceną ofertową  117.982,83 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 18 października 2011r.


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.