Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. linii kablowych sterowania ruchem kolei (srk) i teletechnicznych, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) oraz kabli energetycznych niskiego napi?cia (NN) na obszarze gminy Leszno

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych sterowania ruchem kolei (srk) i teletechnicznych, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) oraz kabli energetycznych niskiego napięcia (NN) na obszarze gminy Leszno, wydane zostały następujące postanowienia:
- postanowienie nr MZD-6733.19.2011 z dnia 19.09.2011 wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,
- postanowienie nr WN-Le-4151-2449/2011 z dnia 13.09.2011 wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.