Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. stacji bazowej telefonii kom??rkowej LESZNO- Centrum 1 TPSA Nr 11461/3669,

Numer dokumentu: AP
Rok: 6733

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) za-wiadamiam, że dnia 19 września 2011 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokali-zacji inwestycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji na dachu budynku w Lesznie przy ul. Słowiańska 26- Al. Zygmunta Krasińskiego ( dz. nr geod. 5/10, ark. m. 47 ), stacji bazowej telefonii komórkowej LESZNO- Centrum 1 TPSA Nr 11461/3669, z masztem antenowym wysokości 12,5 m wraz z sektorowymi antenami nadawczo- odbiorczymi, anteną radioliniową , urządzeniami sterującymi wewnątrz budynku.
Inwestorem inwestycji jest Polska Telefonia Komórkowa „CENTERTEL” Sp. z o.o. w Warszawie.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Wydziału Architektury, Pla-nowania Przestrzennego- Urzędu Miasta Leszna ul. Al. Jana Pawła II nr 21, pok. 27 w godzinach urzędowania.
Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia do publicznej wiadomości i winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym )

Prezydent Miasta

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.