Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy energetycznej linii kablowej ze stacji transformatorowej BRACKA Nr 489 dla zasilania budynk??w w Lesznie ul. Rynek 22 i 27

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej ze stacji transformatorowej BRACKA Nr 489 dla zasilania budynków w Lesznie ul. Rynek 22 i 27, wydane zostały następujące postanowienia w sprawie ;
- Postanowienie – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lipca
2011r. nr spr. – DOZ-OAiK-6700/773/10 (Mli-31-2) KS
- Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu- Delegatura
w Lesznie z dnia 29 sierpnia 2011r. Nr 651/2011 WN-Le- 4151-169/2010/2011.

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.