Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. anteny nadawczo- odbiorczej stacji bazowej telefonii kom??rkowej przy ul. S??owia??ska 26 - Al. Zygmunta Krasi??skiego

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce w Lesznie przy ul. Słowiańska 26 - Al. Zygmunta Krasińskiego ( dz. nr geod. 5/10, m. 47), polegającej na usytuowaniu na dachu budynku Telekomunikacji Polskiej S.A, anteny nadawczo- odbiorczej stacji bazowej telefonii komórkowej, wydane zostały następujące postanowienia uzgadniające przedmiotową lokalizację ;
- Postanowienie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – Urzędu Miasta Leszna z dnia 26.08.2011 nr AP-6733.16.2011
- Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu- Delegatura w Lesznie Nr 629/2011 z dnia 24 sierpnia 2011r. nr WN-Le- 4151/2202/2011.

Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.