Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszy??skiego w Lesznie od ul. ??wi?cie-chowskiej do ul. Woli??skiej

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie art.105 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z zmianami) zawiadamiam, że dnia 31 sierpnia 2011 r. wydana została decyzja umarzająca prowadzone postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy ulicy Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Lesznie od ul. Święciechowskiej do ul. Wolińskiej z uwagi na wycofanie wniosku spowodowane zmianą zakresu planowanej inwestycji.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.