Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji celu publicznego dla budowy linii kablowych sterowania ruchem kolei (srk) i teletechnicznych, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) oraz kabli energetycznych niskiego napi?cia (NN) na obszarze gminy Leszno

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
z a w i a d a m i a m s t r o n y p o s t ę p o w a n i a

że w dniu 29.08.2011 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla budowy linii kablowych sterowania ruchem kolei (srk) i teletechnicznych, linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) oraz kabli energetycznych niskiego napięcia (NN) na obszarze gminy Leszno po następujących działkach :
Ark.m. 4 dz. 44/2
Ark.m. 56 dz. 96/3, 98/8, 101/2
Ark.m. 57 dz. 1/3, 5/1
Ark.m. 60 dz. 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, 3/2
Ark.m. 67 dz. 7, 8, 5/5, 5/24, 6/1, 11/3
Ark.m 7 dz. 1/6, 1/7, 1/15, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/33, 1/34
Ark.m. 63 dz. 95/1
Inwestycja w ramach projektu:” Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek granica woj. Dolnośląskiego – Poznań etap I, faza I.”

W związku z powyższym informuję, że wszystkie strony tego postępowania mogą zapoznać się z wnioskiem oraz składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.26-27 w godzinach urzędowania, co wynika z przepisów art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.


Prezydent Miasta


Tomasz MalepszyAutor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.