Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn ze stacji transformatorowej na terenie dz. nr 84/2 przy ul. Zielonej dla zasilania budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 4 w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn ze stacji transformatorowej na terenie dz. nr 84/2 przy ul. Zielonej dla zasilania budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 4 w Lesznie , wydane zostały następujące postanowienia:
-postanowienie nr MZD -5545/UA/17/2010z dnia 18.02.2010r przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna,
-postanowienie nr 109/2010 z dnia 15.02.2010r przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie,
-postanowienie Nr AP.7335-58/09/10 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 22.03.2010r zawieszające postępowanie administracyjne,
-postanowienie Nr DOZ-OAiK-6700/773/10[MLi-31-2]/KS Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25.07.2011r.


Z treścią postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-09-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.