Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plPraca ?? dla nauczyciela przedmiot??w zawodowych budowlanych w Zespole Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie , ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno


Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko pracy – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych

Wymiar etatu: 1/1.

                      

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno.

Wymagania niezbędne:

 

1.    Wykształcenie wyższe magisterskie: tytuł magistra lub równorzędny, po ukończeniu studiów wyższych na kierunku – budownictwo w zakresie/specjalności:

- budownictwo ogólne,

 

1.    Przygotowanie pedagogiczne. (Osoby legitymujące się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nie posiadające przygotowania pedagogicznego mogą ubiegać się o zatrudnienie, o ile zobowiążą się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w ciągu roku szkolnego).

2.    Brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.

3.    Zaświadczenie o niekaralności.
 


Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 

1.    Życiorys (CV),

2.    Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom), inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

3.    Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

4.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:


- Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

 31.08.2011 r. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych, w Dziale Kadr w godz. od 900 do 1400 lub pocztą na adres:

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych

ul. 1 Maja

64-100 LESZNO

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065-529 94 30.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie
mgr inż. Szymon TABERT


Autor informacji: Szymon Tabert
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2011-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.