Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N.: ??BUDOWA ODCINK??W ULIC G??RNEJ I PODMIEJSKIEJ W LESZNIE?


 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92               ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa odcinków ulic Górnej i Podmiejskiej w Lesznie”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transpotrowe "Drogtranz" Andrzej Paradowski                                                     56-200 Góra, ul. Witosa 8

223.962,59

2

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

Leszno, ul. Święciechowska 37

234.589,04

3

Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy                                          Leszno, ul. Gronowska 35

246.544,53

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę  Przedsiębiorstwa Drogowo-Transportowego DROGTRANZ Andrzej Paradowski z siedzibą w Górze przy ul. Witosa 8 z ceną ofertową  223.962,59 zł brutto.

         Wybrana oferta była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 25 sierpnia 2011r.

 


Autor informacji: Maciej Adamski
Informację wprowadził: 60
Opublikowany dnia: 2011-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.