Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNab??r na stanowisko specjalisty ds. administracji w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie


Wymiar czasu pracy- pełen etat
Rodzaj umowy – umowa o pracę

Wymagania wobec kandydata na stanowisko specjalisty ds. administracji w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie:

1. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe – wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych
- korzystanie z pełni praw publicznych

2. Zakres wiedzy specjalistycznej:
- prawo oświatowe
- prawo cywilne
- prawo administracyjne
- przepisy kancelaryjne

3. Umiejętności:
- znajomość obsługi komputera, obsługa baz danych
- doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej uczniów
- doświadczenie w prowadzeniu sekretariatu

4. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole
- zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dynamika działania
- konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu
- zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność
- łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. administracji

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- CV
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.962 za zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz.1458).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Wyszyńskiego 57 osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 19 sierpnia 2011 r. z dopiskiem: „ nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji”


Autor informacji: Ewa Malinowska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2011-08-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.