Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wydaniu decyzji ko??cz?cej post?powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycz?cej budowy linii kablowej SN - 15 kV na odcinku ulic: Alei Jana Paw??a II, Boles??awa Chrobrego i 17 Stycznia w Lesznie

Numer dokumentu: AP
Rok: 2011

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 4.07.2011 r. wydana została decyzja Nr 14/Ip/2011, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy linii kablowej SN - 15 kV na odcinku ulic: Alei Jana Pawła II, Bolesława Chrobrego i 17 Stycznia, w Lesznie. Inwestycja w granicach działek o nr ewidenc.: 75/11, 71/2, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63/3, 63/1, 62, 61, 396 – arkusz m. 46 i dz. nr ewidenc. 74 - arkusz m. 90.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.

I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna
/-/ Jan Wojciechowski


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.