Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w ul. ??wi?ciechowskiej w Lesznie.

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że w dniu 18.07.2011 r., wydana została decyzja Nr 19/Ip/2011, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w ul. Święciechowskiej, w Lesznie. Inwestycja w granicach działek o nr ewidenc.: 10/7, 10/10, 10/1, 13, arkusz mapy 53, oraz działek nr ewidenc.: 44, 99, 113, arkusz mapy 52.
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna


Jan Wojciechowski
Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.