Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji na dachu budynku Telekomunikacji Polskiej S.A w Lesznie przy Al. Z. Krasi??skiego ( dz. nr geod. 15/10, ark. m.47 )stacji bazowej telefonii kom??rkowej

Numer dokumentu: AP.7335
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 § 1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicz-nego, polegającej na lokalizacji na dachu budynku Telekomunikacji Polskiej S.A w Lesznie przy Al. Z. Krasińskiego ( dz. nr geod. 15/10, ark. m.47 ) stacji bazowej telefo-nii komórkowej w skład, której wchodzą : 12,5 m maszt antenowy wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi.
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Prze-strzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 27 w godz. 7.30 - 15.30 , w terminie 14 dni od dnia ukazania sie niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy
Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-01
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.