Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? w Urz?dzie Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy Alejach Zygmunta Krasi??skiego, przeznaczonej do zbycia na popraw? warunk??w zagospodarowania nieruchomo??ci przyleg??ych.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni w y k a z nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy Alejach Zygmunta Krasińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/5 i 16/7 na arkuszu mapy nr 47 o łącznej powierzchni 451 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00035785/0 przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych – stosownie do Zarządzenia nr 162/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2011-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.