Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. przebudowy boisk sportowych na terenie szkolnym w Lesznie przy Pl. Ko??ciuszki nr 5 wraz z lokalizacj? miejsc postojowo-parkingowych, dojazdami, odwodnieniem oraz o??wietleniem .

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta LesznaStosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z zmianami) zawiada-miam, że dnia 27 maja 2011 r. wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego, kończąca postępowanie administracyjne w sprawie przebu-dowy boisk sportowych na terenie szkolnym w Lesznie przy Pl. Kościuszki nr 5 ( dz. nr geod. 1/12 i 1/13 ) wraz z lokalizacją miejsc postojowo-parkingowych, dojazdami, odwodnieniem oraz oświetleniem .Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.