Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Zapewnienie bazy noclegowej oraz wy??ywienia dla 40 dzieci w wieku gimnazjalnym w czasie wypoczynku letniego w Zakopanem?.

Data publikacji: 30.05.2011r.
Termin sk??adania ofert: ---

BU.271.02.2011                                                  Leszno, dnia 30 maja 2011 roku

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 40 dzieci w wieku gimnazjalnym w czasie wypoczynku letniego w Zakopanem”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – TOUR & TRAVEL POLAND S.C.
                        Oś. Pardałówka 1/69
                        34 – 500 Zakopane
                        Cena ofertowa: 24.000,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 2 – Biuro Podróży „HES”
                        Krystyna Admaska
                   ul. Słowiańska 42
                   64 – 100 Leszno
                   Cena ofertowa: 23.960,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 – Firma Handlowo – Usługowa “HARNAŚ” Anna Lassak
                        Bustryk 77c, 34 – 521 Ząb
                        Cena ofertowa: 28.800,00 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759, z późn. zm.) oferta ww. Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie dopowiadała treści SIWZ.
Zaproponowany przez Wykonawcę dom wczasowy „Harnaś” zlokalizowany jest poza granicami administracyjnymi Miasta Zakopanego (gmina Poronin - pow. tatrzański).
 
Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena, wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
 
Oferta z najniższą ceną
----------------------------          x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100pkt.

Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
 
Oferta Nr 1
23.960,00
24.000,00 x 100 = 99,83 pkt
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Biuro Podróży „HES” Krystyna Adamska ul. Słowiańska 42 64 – 100 Leszno Cena ofertowa: 23.960,00 zł brutto, którego oferta spełniała wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2011-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.