Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plNab??r na stanowisko specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych w Zespole Szk??l Og??lnokszta??c?cych nr 1 w Lesznie


Wymagania wobec kandydata na stanowisko specjalista ds. kadrowo-administracyjnych w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie

1. Poziom i kierunek wykształcenia:
• Wyższe lub średnie ekonomiczne
2. Wymagania kwalifikacyjne wynikające z przepisów szczególnych:
• Nie dotyczy
3. Zakres wiedzy specjalistycznej:
• Prawa pracy,
• Prawa cywilnego,
• Prawa administracyjnego,
• Przepisy kancelaryjne,
4. Doświadczenie zawodowe:
• 1 rok (wykształcenie wyższe) - wskazane doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej,
• 5 lat (wykształcenie średnie ekonomiczne) - wskazane doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej,
5. Uprawnienia:
• Nie dotyczy
6. Umiejętności:
• Znajomość obsługi komputera w tym Word, Excel, obsługa baz danych,
• znajomość języka obcego w stopniu dobrym,
7. Odbyte szkolenia:
• Nie dotyczy
8. Cechy charakteru:
• Zdyscyplinowanie,
• Konsekwencja i odpowiedzialność w działaniu,
• Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
• Elastyczność rozumienia jako zdolność przystosowania do zmieniających się warunków działania,
• Zdolność szybkiego podejmowania decyzji, dynamika działania,
• Umiejętność szybkiego logicznego i analitycznego myślenia,
• Umiejętności mediacyjne,
9. Dyspozycyjność
10. Pełna zdolność do czynność prawnych oraz praw publicznych
11. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalista ds.
administracyjno – kadrowych

Wymagane dokumenty:
- Podanie
- CV
- oświadczenie o niekaralności

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie w terminie od 1 czerwca do 30 czerwca 2011 r.


Autor informacji: Barbara Kochanek
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2011-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.