Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci kanalizacji og??lnosp??awnej w ul. ??wi?ciechowskiej w Lesznie

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 16.05.2011r została wydana decyzja nr 11/IP/2011kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Święciechowskiej w Lesznie ( działka nr ewid. 5/8 ark.m.7)


W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok. 26 -27, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Prezydent Miasta


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.