Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dzia??ce w Lesznie przy Pl. Ko??ciuszki 5

Numer dokumentu: AP.6733
Rok: 2011


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Leszna


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce w Lesznie przy Pl. Kościuszki 5 ( dz. nr geod. 1/12, 1/13 ark. m. 17), polegającej na przebudowie istniejących boisk sportowych, lokalizacji miejsc postojowo- parkingowych z dojazdami, odwodnieniem i oświetleniem, wydane zostały następujące postanowienia uzgadniające przedmiotową lokalizację ;
- Postanowienie Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji – Urzędu Miasta Leszna nr MZD 5545/UA/148/2010 z dnia 18.11.2010
- Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu- Delegatura w Lesznie z dnia 9 maja Nr 327/2011 WN-Le- 4151/3029/2010/2011.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2011-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.