Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zam??wienia publicznego p.n.: ??Budowa nawierzchni utwardzonej ulic: Jaros??awa Iwaszkiewicza, Ignacego Kraszewskiego i Leona Kruczkowskiego w Lesznie wraz z budow? kanalizacji deszczowej w ulicy Jaros??awa Iwaszkiewicza?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa nawierzchni utwardzonej ulic: Jarosława Iwaszkiewicza, Ignacego Kraszewskiego i Leona Kruczkowskiego w Lesznie wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Jarosława Iwaszkiewicza”.
Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją
:

Lp.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
Punktacja
1
PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.
Leszno, ul. Święciechowska 158
856 685,60
100,00
2
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"Delta - plus" Sp. z o.o.
Leszno, ul. Energetyków 1
1 149 224,07
74,54
3
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
Leszno, ul. Bema 33
904 039,78
94,76
4
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane
"SPIDBUD" Daria Krawczyk    
64-200 Wolsztyn, Tłoki 1
946 792,39
90,48
5
EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
Leszno, ul. Święciechowska 37
897 868,26
95,41
6
Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy
Leszno, ul. Gronowska 35
901 456,66
95,03W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Handlowego „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 z ceną ofertową 856 685,60 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.