Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zam??wienia publicznego p.n.: ??Budowa nawierzchni utwardzonej odcinka ulicy Jana Kazimierza w Lesznie?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa nawierzchni utwardzonej odcinka ulicy Jana Kazimierza w Lesznie”.
Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
Punktacja
1
Przedsiębiorstwo Drogowo-Transpotrowe
"Drogtranz" Andrzej Paradowski
56-200 Góra, ul. Witosa 8
260 506,62
93,23
2
PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.
Leszno, ul. Święciechowska 158
251 496,13
96,57
3
EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
Leszno, ul. Święciechowska 37
242 879,49
100,00
4
Firma Usługowo - Handlowa Jacek Malepszy
Leszno, ul. Gronowska 35
284 975,01
85,23


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Przedsiębiorstwa EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 37 z ceną ofertową 242 879,49 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2011-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.